QUY TRÌNH CẮT VẢI ÁO THUN:

Công đoạn 1: Thiết kế ra rập cho sản phẩm bằng vi tính

Công đoạn 2: Trãi vải chuẩn bị cắt.

Công đoạn 3: Đi sơ đồ chuẩn bị cắt vải

Công đoạn 4: Cắt vải thành phẩm.

Công đoạn 5: Đánh dấu thứ tự size và phân loại từng size áo

Công đoạn 5: Sản phẩm chuyển qua các công đoạn in, thuê, may...

 

www.mayaothunquangcao.vn
 
 

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ kĩ thuật

 

Tổng lượt: 182063

Đang xem: 21